Stichting Rafiki Care

activiteiten in Ntale
Wij zijn gestopt!

Het bestuur van de stichting Rafiki Care heeft besloten om te stoppen. De reden hiervoor is het niet halen van onze doelstellingen. Wij zijn gestart met het doel om 2 projecten te steunen hoofdzakelijk in de vorm van lesgeld voor jongeren die het niet zelf konden betalen. Project 1 in Uganda is eind vorig jaar gestopt door te weinig leerlingen. Het 2de project in Tanzania is nooit geworden wat we ervan verwachtte. De oprichter van het project in Uganda is van plan om volgend jaar 2018 weer te starten met een ander programma. Maar er zijn de te veel onzekerheden om hier op te wachten.

Het geld dat nog in bezit was van de stichting is overgemaakt naar twee andere stichtingen die gelijksoortige projecten ondersteunen.

Hartelijk dank aan allen die ons steunden.

Het Bestuur.

 

Informatie menu

 


Copyright © 2013 - 2017 - Rafikisoft - All rights Reserved.